Vì một tình yêu Hà Nội

Hà Nội chưa bỏ loa phường

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết quả đánh giá loa phường, đồng ý giữ nguyên hệ thống loa phường tại các huyện, thị xã, giảm tối đa hệ thống loa tại các quận.
Hà Nội sẽ giữ loa phường tại các huyện, thị xã và giảm dần tại các quận  /// Ảnh TN
Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản thống nhất nội dung đánh giá hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh cấp phường, xã trong thời gian qua của Sở Thông tin - Truyền thông.
UBND Thành phố yêu cầu Sở Thông tin - Truyền thông hoàn thiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn và thí điểm sử dụng thiết bị thông minh phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cụ thể, sẽ thực hiện theo Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn.
Trước mắt giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận (mỗi phường giữ lại từ 5-10 loa tại các vị trí phù hợp) đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết của Trung ương và thành phố. Sau 3 tháng báo cáo kết quả UBND thành phố để đánh giá, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế.
Thành phố cũng yêu cầu sắp xếp lại vị trí đặt loa; thời gian, thời lượng, nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tránh gần trường học, bệnh viện; các cơ quan ngoại giao; khu người cao tuổi, người nước ngoài sinh sống; khu nhà cao tầng...
Sở Thông tin - Truyền thông được giao phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao xây dựng quy chế, nội quy hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cấp phường, xã, thị trấn khi thực hiện Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn; phối hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội hoàn thiện thiết bị đầu cuối, kết nối 4G thực hiện nội dung tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo hình thức xã hội hóa, báo cáo UBND Thành phố.
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông, đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp lại biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác truyền thanh, đảm bảo phù hợp, hiệu quả khi triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn.
Trước đó, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì lấy ý kiến người dân đánh giá về chất lượng loa phường. Kết quả sau hơn 1 tháng lấy ý kiến, gần 90% người dân Hà Nội tham gia lấy ý kiến ủng hộ bỏ loa phường.
Tag : Tin tức

Bình Luận

0 Bình luận "Hà Nội chưa bỏ loa phường"
Back To Top