Vì một tình yêu Hà Nội

Khung hình phạt mới khi tham gia giao thông từ 01/08/16

       Các bạn tham gia giao thông tại Hà Nội, cũng như trong cả nước chú ý về khung hình phạt mới áp dụng từ ngày 01-08-2016 của nghị đinh 46 đối với một số lỗi giao thông. Sau đây là một số lỗi và khung hình phạt thay đổi chính sau khi nghị đinh 46 có hiệu lực:
         Điểm đáng chú ý của nghị định này là việc việc vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt tương đương với vượt đèn đỏ
Tag : Tin tức

Bình Luận

0 Bình luận "Khung hình phạt mới khi tham gia giao thông từ 01/08/16"
Back To Top