Vì một tình yêu Hà Nội

Hình ảnh Hà Nội trên kênh CNN

        Chính quyền Hà Nội đã quyết định chi khoảng 2 triệu USD để quảng bá hình ảnh Hà Nội trên kênh CNN của Anh. Dưới đây là video đầu tiên trong chuỗi các video sẽ được kênh CNN hợp tác với chính quyền Hà Nội làm và trình chiếu trên kênh CNN để quảng bá hình ảnh Hà Nội.

  Hà Nội: Cái nôi của di sản

Bình Luận

0 Bình luận "Hình ảnh Hà Nội trên kênh CNN"
Back To Top