Vì một tình yêu Hà Nội

Nghị đinh 46 về xử phạt lỗi vi phạm luật giao thông

          Kể từ ngày 01-08-2016, nghị định 46/2016/NĐ-CP chính phủ chính thức có hiệu lực. Dựa theo nghị định này sẽ có rất nhiều lực lượng chức năng đủ thẩm quyền xử phạt người tham gia giao thông vi phạm luật, như Chủ tịch UBND các cấp, các lực lượng Công an Nhân dân (CSCĐ, CSTT, CA Phường (Xã), Quận (Huyện),...), Thanh tra chuyên ngành, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa....
Từ ngày 01-08-16. tất cả lực lượng CAND (CSCĐ, CSTT, CA Phường,... )có quyền hạn xử phạt người tham gia giao thông vi phạm luật

Từ ngày 01-08-16. tất cả lực lượng CAND (CSCĐ, CSTT, CA Phường,... )có quyền hạn xử phạt người tham gia giao thông vi phạm luật

Từ ngày 01-08-16. tất cả lực lượng CAND (CSCĐ, CSTT, CA Phường,... )có quyền hạn xử phạt người tham gia giao thông vi phạm luật
       Sau đây là toàn văn nghị định  46-2016 NĐ-CP  để mọi người tham khảo
Tag : Tin tức

Bình Luận

0 Bình luận "Nghị đinh 46 về xử phạt lỗi vi phạm luật giao thông"
Back To Top