Vì một tình yêu Hà Nội

Hà Nội sẽ thay đổi đê sông Hồng như thế nào?

      Hà Nội đề xuất hạ cốt mặt đê sông Hồng (đoạn đường Nghi Tàm từ cửa khẩu An Dương đến Khách sạn Thắng Lợi) xuống còn 12,4 m, thay vào đó một bức tường bê tông sẽ được dựng lên, như vậy thực chất là muốn thay đổi kết cấu đê từ đất sang bê tông. Với phương án này, đường Nghi Tàm sẽ được mở rộng.


Tag : Tin tức

Bình Luận

0 Bình luận "Hà Nội sẽ thay đổi đê sông Hồng như thế nào?"
Back To Top