Vì một tình yêu Hà Nội

Hà Nội 36 phố phường

           Hà Nội 36 phố phường chỉ là một câu nói mang tính tượng trưng, ước lệ, con số 36 ở đây chỉ có thể được hiểu là nhiều, vì từ khi có tên gọi mới là Hà Nội dưới đời Minh Mạng thì Hà Nội đã có 239 phường. 


                Còn về 36 phố phường từ thời kinh thành Thăng Long thì sử sách cũng có rất nhiều cách viết khác nhau, một số bài thơ có viết về tên 36 phố phường Hà Nội, nhưng cho đến nay cũng vẫn chưa có sử sách nào viết chính xác 36 phố phường này là gồm những phố nào? phường nào? và có từ thời nào? 

          Nhưng do thói quen chuyền miệng nên câu nói Hà Nội 36 phố phường vẫn là một nét đặc trưng riêng của Hà Nội ngày nay,


Mọi người có thể tham khảo trích đoạn bài thơ 36 phố Hà Nội
   "Rủ nhau chơi khắp Long thành
    Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
    Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai
    Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay
    Mã Vĩ, hàng Điếu, hàng Giầy
    Hàng Lờ, hàng Cót, hàng Mây, hàng Đàn
    Phố Mới, Phúc Kiến, hàng Ngang
    Hàng Mã, hàng Mắm, hàng Than, hàng Đồng
    Hàng Muối, hàng Nón, cầu Đông
    Hàng Hòm, hàng Đậu, hàng Bông, hàng Bè
    Hàng Thùng, hàng Bát, hàng Tre
    Hàng Vôi, hàng Giấy, hàng The, hàng Gà
    Quanh đi đến phố hàng Da
    Trải xem hàng phố, thật là cũng xinh
    Phồn hoa thứ nhất Long thành
    Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ
    Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ
    Bút hoa xin chép vần thơ lưu truyền"

Hay tên 36 phố phường có trong thời kỳ Đồng Khánh (1883-1888)
1. Phố Hà Khẩu: Hàng Buồm, theo Đại Nam nhất thống chí (1864-1875)
2. Phố Việt Đông: Hàng Ngang*
3. Phố Hàng Mã
4. Phố Hàng Mắm
5. Phố Báo Thiên: Hàng Trống*
6. Phố Nam Hoa: Hàng Bè
7. Phố Hàng Bồ
8. Phố Vàng bạc: Hàng Bạc*
9. Phố Hàng Giấy
10. Phố Mã Mây
11. Phố Đồng Lạc*
12. Phố Thái Cực: Hàng Đào*
13. Phố Đông Hà: Hàng Chiếu
14. Phố Phúc Kiến: Lãn Ông
15. Phường Phục Cổ: Nguyễn Du
16. Phường Hàng Lam: phố Thợ Nhuộm*
17. Phường Đồng Xuân
18. Phường Thanh Hà
19. Phường Hàng Gai
20. Phường Hàng Đẫy
21. Phường Hàng Chè
22. Phường Hàng Muối, theo Trương Vĩnh Ký (1876)
23. Phố Quảng Minh Đình*
24. Phố Hàng Đường*, theo Bản đồ Hà Nội 1883
25. Phố Hàng Mành
26. Phố Hàng Hòm
27. Phố Hàng Gà
28. Phố Hàng Đồng
29. Phố Hàng Nón: theo Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX
30. Phố Hàng Vai
31. Phố Hàng Lược
32. Phố Hàng Bông*
33. Phố Lò Sũ
34. Phố Bắc Ninh: theo Lịch sử thủ đô Hà Nội
35. Phố Hàng Tre
36. Sở Lục lộ: Hàng Vôi*
Bình Luận

0 Bình luận "Hà Nội 36 phố phường"
Back To Top