Vì một tình yêu Hà Nội

Gia chuyền ở Hà Nội

       Bạn có suy nghĩ như thế nào về 2 chữ "Gia Chuyền", Hãy theo dõi phóng sự sau của VTV-CAFE Sáng để hiểu hơn "Gia Chuyền" tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung

Bình Luận

0 Bình luận "Gia chuyền ở Hà Nội"
Back To Top