Vì một tình yêu Hà Nội

Hướng dẫn ra - vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

         Có 6 nút giao toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mới. Mọi người tham khảo để chọn điểm ra vào cho thuận lợi.

1. Nút giao đầu tuyến: Vành đai III - TP. Hà Nội
[​IMG]
2. Nút giao Quốc Lộ 39 (Km 21 500) – Hưng Yên
[​IMG]
3. Nút giao Quốc Lộ 38B (Km 49 600) – Hải Dương
4. Nút giao Quốc Lộ 10 (Km74 000) – Hải Phòng
[​IMG]
5. Nút giao Đường Tỉnh 353 (Km 95 500) – Hải Phòng
[​IMG]
6. Nút giao cuối tuyến: Đường Tỉnh 356 – Đình Vũ (Hải Phòng)
Sơ đồ nút giao cuối tuyếnđường Tỉnh 356 – Đình Vũ (Hải Phòng). Ảnh Vidifi
Tag : Tin tức

Bình Luận

0 Bình luận "Hướng dẫn ra - vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng"
Back To Top