Vì một tình yêu Hà Nội

Cơ quan hành chính Hà Nội bắt đầu làm việc sáng thư 7 hàng tuần

        UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 39 sở, ngành, quận, huyện Hà Nội sẽ làm việc vào sáng thứ 7

Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày Tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, gồm: Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở GT-VT, Sở NN&PTNT, Sở QH-KT, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn.


Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần tại UBND xã. Các tổ chức hành chính trực thuộc sở, cơ quan ngang sở; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở TN-MT cũng căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần... Thời gian làm việc buổi sáng thứ bảy thực hiện như buổi sáng của các ngày làm việc trong tuần và được công khai để cá nhân, tổ chức biết. Đặc biệt, việc bố trí cán bộ, công chức để tiếp nhận, giải quyết các TTHC cần khoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.
Tag : Tin tức

Bình Luận

0 Bình luận "Cơ quan hành chính Hà Nội bắt đầu làm việc sáng thư 7 hàng tuần"
Back To Top