Vì một tình yêu Hà Nội

Nguyên tắc đánh số nhà trên phố - Cách tìm số nhà

       Việc đánh số nhà tại các tuyến phố được quy đinh tại Điều 5 Quyết định 04/2014/QĐ-UBND TP Hà Nội. Sau đây Thamquanhanoi.com xin được tóm lược trích dẫn một phần để mọi người hiểu và có cách tìm số nhà nhanh nhất. 

1. Nhìn từ đầu phố (số nhà nhỏ) đến cuối phố (số nhà to) thì bên tay trái là số nhà lẻ (01, 03, 05,...), bên tay phải là số nhà chẵn (02, 04, 06...).

2. Chiều đánh số nhà:
       a) Chiều đánh số nhà được thực hiện từ trung tâm thành phố ra phía ngoại ô (đối với các đường dạng hướng tâm) và theo chiều quay của kim đồng hồ (đối với các đường dạng đường bao hoặc đường vành đai).
       b) Trường hợp các quận, huyện, thị xã có các tuyến đường, phố đặc thù không thực hiện được theo quy định tại điểm a, khoản này thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ trung tâm quận, huyện, thị xã ra phía ngoài theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.
        c) Trường hợp các tuyến đường, phố nối thông giữa hai đường, phố có mặt cắt ngang tương đương nhau; chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc.
       d) Trường hợp các tuyến đường, phố nối thông giữa hai đường, phố có mặt cắt ngang chênh lệch nhau, chiều đánh số nhà được thực hiện từ điểm đầu nối với đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn.
        đ) Trường hợp các tuyến đường, phố song song với nhau thì chiều đánh số nhà cho các tuyến song song lấy theo cùng chiều đánh số nhà của đường, phố có mặt cắt ngang lớn nhất.

Tóm lược nguyên tắc đánh số nhà cho mọi người dễ hiểu như sau:
 + Nếu chiều hướng bạn đang đi, mà bên tay phải bạn nhìn thấy là số nhà chẵn, thì theo hướng đó số nhà sẽ được đánh tăng dần.
 + Nếu chiều hướng bạn đang đi, mà bên tay phải bạn nhìn thấy là số nhà lẻ, thì theo hướng đó số nhà sẽ được đánh giảm dần

3. Đánh tên ngõ và chiều đánh số nhà trong ngõ:
        a) Trường hợp ngõ chưa có tên riêng: Tên ngõ được đặt tên theo số nhà mặt đường, phố và có số nhà nhỏ hơn nằm kề ngay trước đầu ngõ.
        b) Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường, phố: Chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố đến nhà cuối ngõ.
        c) Trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường, phố: Đối với ngõ đã được đặt tên, chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố mà ngõ mang tên đến cuối ngõ; đối với ngõ chưa được đặt tên, chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngõ.

4. Đánh tên ngách và chiều đánh số nhà trong ngách:
        a) Trường hợp ngách chưa có tên riêng thì tên ngách được đặt tên theo số nhà trong ngõ và có số nhà nhỏ hơn nằm kề ngay trước đầu ngách.
        b) Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ: Chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu sát với ngõ đến nhà cuối ngách.
        c) Trường hợp ngách nối thông giữa hai ngõ: Đối với ngách đã được đặt tên, chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngách sát với ngõ mà ngách mang tên đến cuối ngách đối với ngách chưa được đặt tên, chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngách sát với ngõ có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngách.

5. Đánh tên hẻm và chiều đánh số nhà trong hẻm:
        a) Trường hợp hẻm chưa có tên riêng thì tên hẻm được đặt tên theo số nhà trong ngách và có số nhà nhỏ hơn nằm kề ngay trước đầu hẻm.
        b) Trường hợp hẻm chỉ có một đầu thông ra ngách: Chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu sát với ngách đến nhà cuối hẻm.
        c) Trường hợp hẻm nối thông giữa hai ngách: Đối với hẻm đã được đặt tên, chiều đánh số nhà từ nhà đầu hẻm sát với ngách mà hẻm mang tên đến cuối hẻm; đối với hẻm chưa được đặt tên, chiều đánh số nhà từ nhà đầu hẻm sát với ngách có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối hẻm.

6. Các trường hợp đặc thù, chiều đánh số nhà thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Bình Luận

0 Bình luận "Nguyên tắc đánh số nhà trên phố - Cách tìm số nhà"
Back To Top