Vì một tình yêu Hà Nội

Chợ Đồng Xuân

            Chợ Đồng Xuân là một trong những chợ lớn nhất tại Hà Nội, là chợ lớn nhất trong khu phố cổ Hà Nội. Chợ có lịch sử tồn tại hàng trăm năm từ thời phong kiến nhà Nguyễn.
          Chợ Đồng Xuân là chợ đầu mối bán buôn lớn, cung hàng cho nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Vải, quần áo cũng là ngành hàng quan trọng tại chợ Đồng Xuân nhưng đa số đều xuất xứ từ Trung Quốc.

Bình Luận

0 Bình luận "Chợ Đồng Xuân"
Back To Top